שבוע פיס לחינוך בעמק המעיינות 11-14.3.18 במרכזה של מערכת החינוך בעמק המעיינות עומד המפגש. מפגש של ילד עם עצמו, עם סביבתו ועם החברה. מפגש המאפשר להורים, מורים, תלמידים ותושבים לחלום, להתנסות, ללמוד ולגלות את החוזקות שלהם. תהליך זה של מפגש וגילוי פועל במסגרת תכנית העל של המועצה: עמק חינוך לה שותפים בתי הספר, הגיל הרך, החינוך הבלתי פורמלי והקהילות. נבנתה שפה אזורית של יחד, הנותנת מקום של כבוד לייחודיות של כל קהילה ומסגרת, וליצירה ויזמות במרחבי הלמידה המגוונים. נוצרים שיתופי פעולה רב מגזרים ומבוססי חוזקות, מתהוות יוזמות פדגוגיות רבות וקמים מרחבי חדשנות בתוך בתי הספר, הגנים וברחבי המועצה

מופעים קרובים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים