התחדשות;  ... אחרי החגים יתחדש הכל.  יתחדשו וישובו ימי החול     האוויר, העפר, המטר והאש 
גם אתה,   גם אתה,   תתחדש.

מופעים קרובים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים