נגישות

הנגשה

מחלקת התרבות בעמק המעיינות מעניקה חשיבות רבה לנושא הנגישות במטרה לאפשר לכולם, כולל אוכלוסיות מוגבלות, ליהנות מתכני התרבות והפנאי.

- באתר מופיע מידע על התאמות נגישות ודרכי גישה לקבלת אמצעי עזר לפי בקשה.

בנוסף, המידע מופיע באולם הקימרון, במשרדי מחלקת התרבות, וכן בפרסומים מזדמנים של המחלקה.

- בשל חשיבות התחום עבורנו, אנחנו מייסדים חודש מיוחד מידי שנה להעלאת המודעות לנגישות ולצרכים מיוחדים "פברואר יוצא מן הכלל" בשיתוף מחלקת הרווחה.

באולם הקימרון:

- מערכת עזר לשמיעה [כרגע בתהליך חידוש]

- תרגום לשפת הסימנים לפי בקשה.
-
שילוט הכוונה וזיהוי בהתאם לתקנות ולתקן.
-
מושבים מותאמים.
-
הכוונה וסיוע בהגעה למקום לאדם עם מוגבלות.
-
דרך נגישה, ללא הפרשי גובה, מעבר פנוי ללא מכשולים.
-
שירותים נגישים בהתאם לתקנות ולתקן.
-
חניות נכים בהתאם לתקן.
-
עמדות שירות נגישות לפי התקנות והתקן.
-
הכנסת חיית שירות.
-
הדרכת עובדים.
-
מתן שירות ללא המתנה בתור.

יצירת קשר ומשובאנו מקדמים בברכה משוב מהמשתמשים שלנו. נשמח לקבל משוב באמצעות יצירת קשר איתנו.

פרטי רכז/ת הנגישות ברשות: מייק ארליך, מהנדס המועצה, טלפון -04-6065859  דוא"ל [email protected] 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים