גלריית תוכניות תרבות

חוברת עונת המנויים עיר ועמק 2021-2022

https://emek-maianot-region.muni.il/wp-content/uploads/2021/12/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A2%D7%9E%D7%A7-%D7%A2%D7%99%D7%A8.pdf  

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים